Apply App

Sommige grote bedrijven krijgen wekelijks enkele duizenden sollicitaties binnen. Zo ontvangen meerdere retail organisatie meer dan 10.000 sollicitaties per maand. Door deze toestroom aan sollicitaties ontstaat er een hoge workload. Sowieso kan een eerste selectie van sollicitanten hierdoor lastig zijn doordat de benodigde informatie ontbreekt....

Discriminatie op de arbeidsmarkt blijft een hardnekkig fenomeen. We worden om de oren geslagen met onderzoeken die zouden aantonen dat jongeren, autochtonen en mannen steevast voorrang krijgen bij het invullen van vacatures. Veelal gebeurt deze discriminatie ook nog onbewust of zonder achterliggende motieven of intenties. Wat...