z Whitepaper
Recruitment Sites and Technology
Bij Blokker komen er duizenden sollicitaties per maand binnen verdeeld over meer dan 750 vacatures. Het aantal sollicitanten is dus zo groot dat een eerste integere en kwalitatieve selectie moeilijk is door een te hoge workload. Sowieso is de eerste selectie van sollicitanten lastig doordat de benodigde informatie hiervoor vaak ontbreekt. Deze werkwijze zorgt voor te veel administratieve werkzaamheden bij de HR medewerkers. Zij moeten namelijk alle sollicitaties beoordelen, opslaan en doorsturen naar de desbetreffende winkelmanager.Centrale vraag: Hoe richt Blokker haar recruitmentproces zo in dat grote aantallen sollicitaties snel kunnen worden behandeld met daarbij een kwalitatieve en objectieve preselectie?

Onze oplossing

Met behulp van ApplyApp worden kandidaten direct bij het solliciteren op laagdrempelige wijze gevraagd om een aantal onderdelen in de sollicitatie te doorlopen. Hierdoor kan een goede en objectieve inschatting gemaakt worden van de geschiktheid van een kandidaat. ApplyApp bestaat uit drie onderdelen die los van elkaar of als geheel zijn in te zetten. De keuze hiervoor kan Blokker per vacature bepalen.

Eerst worden de harde functie-eisen getoetst door middel van eenvoudige ja/nee vragen. Als een sollicitant niet aan de essentiële functie-eisen voldoet, wordt deze op een persoonlijke manier afgewezen. Na de ja/nee vragen volgt een online assessment met 36 vragen. Deze geven inzicht in de mate waarin de werk- en gedragsvoorkeuren van de sollicitant overeenkomen met de belangrijkste functiecompetenties. Verder is er nog de mogelijkheid tot het maken van videopitches en het insturen van extra gegevens zoals een motivatiebrief. Ook hier kan per vacature worden bepaald welke onderdelen verplicht zijn of waar de kandidaat een keuze heeft.

Tussen de verschillende vragen en onderdelen door wordt de sollicitant verrast met beelden en korte video’s over het bedrijf. Dit zorgt voor een prettige game-achtige ervaring, inspiratie tijdens het sollicitatieproces en goede mogelijkheid voor employer branding.

WebQube en koppeling met AFAS

Met ApplyApp hebben recruiters van Blokker een instrument in handen dat sollicitanten inspireert, op harde criteria selecteert en gewenste persoonskenmerken en vaardigheden in kaart brengt. Dit zorgt uiteraard voor minder administratieve werkzaamheden en direct geschikte kandidaten voor de winkelmanagers.

Het is nu zo ingericht dat de winkelmanager direct de sollicitanten op zijn winkelfuncties in een persoonlijke portal kan bekijken. Op deze manier kan de winkelmanager de sollicitanten uitnodigen of afwijzen. Bij het afwijzen wordt direct een e-mail gegenereerd die eventueel nog is aan te passen. Wanneer de sollicitant wordt uitgenodigd wordt er ook een e-mail gegenereerd waarin de winkelmanager direct zijn/haar voorkeurstijden voor het gesprek kan aangeven.

Als de winkelmanager uiteindelijk besluit een sollicitant aan te nemen hoeft er alleen in de portal te worden geklikt op aannemen. Doordat er een koppeling met de software van AFAS is gebouwd, wordt direct bij het aannemen de nieuwe medewerker in AFAS verwerkt. Aanvullende gegevens kunnen later door de HR medewerkers worden toegevoegd. Dit bespaart uiteraard ook een hoop administratieve werkzaamheden op de winkelvloer en hoofdkantoor. Tevens is er een koppeling gemaakt met FAD (Fraude Administratie Detailhandel), waardoor iedere sollicitant direct gecheckt wordt op een frauderegistratie

De resultaten

Van de duizenden sollicitanten valt 40% uit door gebruik te maken van de goede en sterke knockout vragen. Door deze eerste selectie zijn er maandelijks dus veel minder sollicitaties te behandelen. Deze personen gaan vervolgens door de uitgebreide lijst van 36 vragen waardoor de desbetreffende winkelmanager direct de beste sollicitanten kan selecteren. De HR medewerkers op het hoofdkantoor ervaren een enorme administratieve lasten verlaging waardoor er meer aandacht kan worden besteed aan de moeilijk in te vullen vacatures. Ook de winkelmanager bespaart het administratieve en recruitment tijd en kan zich meer focussen op het goed runnen van zijn Blokker filiaal.