z Whitepaper
Recruitment Sites and Technology
Over het belang van een goede werken bij site of corporate werken bij site lijkt weinig discussie meer. Aan het ontwerpen, bouwen en implementeren van een werken bij site gaat vaak een lang proces van besluitvorming en afwegingen vooraf. Wij geven je hierbij 7 belangrijke afwegingen die zeker je aandacht verdienen.
Organisaties zien een werken bij site als één van de belangrijkste instrumenten om hun werkgeversmerk te promoten en zich zichtbaar te maken op de (online) arbeidsmarkt. Aan het ontwerpen, bouwen en implementeren van een werken bij site gaat vaak een lang proces van besluitvorming en afwegingen vooraf. In dit proces kan worden vastgesteld wat de strategie is, wat het doel(en) en de doelgroep(en) van de nieuwe site zijn, wat het budget is, wie de projectverantwoordelijkheid draagt, voor welke webbouwer of adviseur wordt gekozen en welk tijdspad zal worden gevolgd. Uiteraard is dit proces van groot belang voor het realiseren van een optimale werken bij site. Daarnaast zijn pragmatisme en snelheid gewenst om te lange (meerjarige) projecten te voorkomen. Welke afwegingen moeten zeker niet worden vergeten? Wij geven je hierbij 7 belangrijke afwegingen.

Vacature- of branding platform

Wat is het doel van de werken bij site? Gaat het om het stroomlijnen en optimaliseren van het sollicitatieproces en zo veel mogelijk kwalitatieve conversies (sollicitaties). Of meer om het presenteren van een organisatie als aantrekkelijke werkgever. Waarschijnlijk zijn uiteindelijk beide doelen belangrijk, maar het bepalen van het zwaartepunt is essentieel voor het ontwerp en het gebruik van content.

Wat weet je van de doelgroep(en)

Goede kennis van de beoogde doelgroep(en) die de werken bij site moet bereiken, of voor wie de site het centrale platform wordt is essentieel. Hoe en waar beweegt de doelgroep zich online, waar worden keuzes en conversies op gebaseerd en waarin kan je onderscheidend zijn richting de doelgroep? Daarnaast is het goed om te kijken of er één homogene doelgroep is of dat er verschillende doelgroepen moeten worden aangesproken. Zijn deze binnen de site verenigbaar of moeten er verschillende platformen worden ingericht? Zowel voor het bepalen van het interactie design, het visueel design en de content is naast het bepalen van het beoogde doel van het platform ook kennis van de doelgroep en verscheidenheid in de doelgroepen van groot belang.

Restricties vanuit corporate guidelines

Wat mag wel en wat mag niet vanuit de corporate regels? Moet de werken bij site onderdeel uitmaken van de algemene website of webshop? Of komt er een eigen URL en in hoeverre is het afwijken van corporate huisstijl gewenst en toegestaan? Voor vindbaarheid (optimale inrichting en geen concurrentie met de producten of diensten van een organisatie) en handelingsvrijheid zal een separate werken bij website voor HR/Recruitment afdelingen de voorkeur hebben. Ook qua uitstraling, content en structuur is een eigen website het meest aantrekkelijk. Wanneer dit vanuit centrale (internationale) richtlijnen echter niet mag, zal hier dus zeker rekening mee gehouden moeten worden.

Geïntegreerd of separaat ATS

Een ATS (Applicant Tracking System) zorgt ervoor dat de sollicitaties administratief worden verwerkt, opgevolgd, opgeslagen, intern worden gecommuniceerd en de sollicitanten tijdig bericht ontvangen over de voortgang van de procedure. De wijze waarop vacatures op de website worden geplaatst en belangstellenden kunnen reageren, wordt vaak mede bepaald door het wel of niet bestaan van een ATS. Daarbij is de mate waarin het ATS zich laat koppelen aan een werken bij site van groot belang. Een slecht functionerende koppeling kan de gebruiksvriendelijkheid verstoren of vacatures voor zoekmachines onvindbaar maken. Dit kan bijvoorbeeld door een i-frame in de site presenteren. Verder moet er voorkomen worden dat door deze koppeling de resultaten niet goed meetbaar zijn. Door ‘deze knip’ kan de (door)meting van het eerste site bezoek tot de uiteindelijke aanname van een nieuwe collega niet meer mogelijk zijn. 

Een volledig geïntegreerde oplossing (site met een geïntegreerd ATS) neemt deze bezwaren weg. Zo kan ook het proces van het eerste websitebezoek tot het uiteindelijk aannemen van de sollicitant volledig worden doorgemeten. Eventueel kunnen ook geavanceerde koppelingen dit oplossen.

Adaptive design en mobile friendly

De groei van het aantal mobiele websitebezoeken blijft toenemen. Gemiddeld is ruim 40% van het website bezoek via mobiel. Door de komst van nieuwe en betere devices zal deze ontwikkeling blijven doorzetten. Voor een werken bij site is het dus van groot belang dat deze te bekijken is op verschillende devices. Functioneel en visueel dient hier rekening mee te worden gehouden. De zoekintentie verschilt vaak per device, terwijl nog altijd veel bedrijven voor alle devices dezelfde boodschap verkondigen. 

Vandaag de dag moet een site dus absoluut via mobiele apparaten goed bekeken kunnen worden en moet het sollicitatieproces per device goed worden ingericht. Daarnaast verschijnen vanaf 21 april 2015 websites lager in de Google zoekresultaten als deze ongeschikt zijn voor kleine schermen zoals een mobiele telefoon. Je kunt zelf testen of jouw site ‘mobile friendly’ is via de volgende link: https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/?hl=nl. Een oplossing is de zogenoemde adaptive website.   

Een adaptive website past zich, bovenop wat een responsive site doet, betreffende content en/of functionaliteit aan. Als  mobiele gebruikers in veel gevallen bepaalde content juist wel of niet raadplegen of dat sollicitaties vrijwel altijd via desktop plaatsvinden, kun je de website daarop aanpassen. Zeker na de wijzingen bij Google en met de veelheid aan devices verdient een adaptive website de voorkeur.

Prefab of maatwerk

Werken bij sites kunnen tegenwoordig bijna prefab worden afgenomen tegen zeer aantrekkelijke tarieven. Alleen logo en huisstijlkleuren moeten worden toegevoegd of aangepast aan de standaard sjablonen. Op deze wijze is er snel en eenvoudig een werken bij site operationeel. De eenvormige uitstraling en de beperkingen in vindbaarheid, flexibiliteit, design- en ontwerpmogelijkheden zijn de keerzijde.

Aan de andere kant van het spectrum staan de webbouwers die volledig maatwerk leveren. In langere trajecten wordt een site hier geheel opnieuw ontworpen, ingericht en gebouwd en kan volledig rekening worden gehouden met designwensen, vindbaarheid en uitstraling. De vraag is of deze prijzige oplossing altijd nodig is en of dit prijskaartje wordt waargemaakt.

Een tussenvorm kan een goede en veelal optimale oplossing zijn. Hierin wordt op een bestaand systeem, met een flexibel in te richten CMS/ATS, toch een volledig op een specifieke organisatie gerichte interactie en visueel design gebouwd. Dit betekent dus een ‘standaard’ backoffice met een maatwerk website aan de voorkant. Zo wordt geprofiteerd van bestaande kennis en techniek, maar wordt wel een unieke en dedicated oplossing geboden.

Beheer en onderhoud

Als de werken bij site is opgeleverd, dan betekent dit niet dat de site klaar is. Een goede website is immers nooit klaar. Je moet rekening houden met het onderhoud en beheer van de site. De site moet natuurlijk up-to-date blijven. Dit heeft vooral betrekking op de content van de website. Maar denk ook aan veiligheids- en software updates. De hoeveelheid onderhoud is afhankelijk van het gekozen CMS en haar functionaliteiten.

Waar moet je aan denken bij onderhoud en beheer van een website?

  • Aanpassen teksten en plaatjes.
  • Nieuwe pagina’s en menu items toevoegen.
  • Nieuwsberichten en vacatures plaatsen.
  • Aanpassingen maken ter bevordering van de SEO.
  • Veiligheidsupdates van CMS.
  • Maken van back-ups.
  • Analyse van conversiepaden en doorvoeren van verbeteringen.

Je kunt er voor kiezen om na de oplevering van de website het beheer en onderhoud van de website (gedeeltelijk) zelf te doen. Van full-service tot alles zelf doen; alles is vaak mogelijk. Vraag is uiteraard of jouw organisatie zelf de kennis in huis heeft om het beheer en de beveiliging te doen. Eventueel kun je dit uitbesteden bij de websitebouwer, maar soms verlenen zij juist geen support. Goed om dit dus van tevoren goed af te stemmen.